POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Usługodawcą i Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

European Solar Technology Group B.V. (ESTG) zarejstrowany pod numerem Izby Gospodarczej (Kamer van Koophandel) numer 50459597.

Dane kontaktowe:

Poort van Midden Gelderland Oranje 9

6666LV Heteren

Holandia

Telefon: +31 85 2736575 (czynny w godzinach 08:30 do 18:00)

e-mail: info@estg.nl

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:

ESTG zbiera i przetwarza dane osobowe klientów w celu możliwości realizacji zamówień i dostarczania zamówionych towarów. Dane osobowe są dostarczane poprzez utworzenie spersonalizowanego konta osobistego klienta, następnie porzez tworzenie zamówień a także zapisywania się do otrzymywania newslettera.

Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które są zbierane i przetwarzane:

 • imię i nazwisko
 • płeć
 • data urodzenia
 • adres firmowy
 • firmowy numer telefonu
 • firmowy adres e-mailowy
 • adres IP
 • dodatkowe informacje osobowe, które dostarcza klient w celu na przykład utworzenia konta, w sposób elektroniczny lub telefonicznie
 • dane na temat aktywności na naszej stronie internetowej
 • dane firmowego konta bankowego
 • szczegóły związane z wprowadzonym zamówieniem
 • historia płatności

Szczególne postanowienia

Nie jest intencją naszej strony zbierać dane osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia, które odwiedziają naszą stronę. Prosimy rodziców o kontrolę aktywności swoich dzieci w internecie aby zapobiec gromadzeniu danych osobowych bez zgody rodziców (opiekunów). Jeśli są Państwo przekonani, że posiadamy dane osobowe osób niepełnoletnich bez zezwolenia, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: marketing@estg.nl. Dane te zostaną usunięte.

Użycie danych osobowych

Dzięki pozyskiwanym przez nas danym jesteśmy w stanie oferować  dostęp do wszystkich funkcjonalności naszej strony a także dostarczać naszym klientom zamawiane przez nich produkty. Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie sporządzić faktury a takżę w razie konieczności skontaktować się z klientem z związku z zamówieniem lub kwestiami dotyczącymi dostawy. Informacje pozyskiwane z przeprowadzanych transakcji są również używane w celu podejmowania decyzji zarządu w kwestii rozwoju, zmiany i usprawnień firmy.

Dane naszych klietnów są następnie używane w celu kontaktowania się z klientami na temat oceny naszych usług a także w celu udzielenia informacji na temat ważnych zmian i nowości na naszej stronie internetowej i dotyczących naszych usług. Następnie, o ile klient wyraził na to zgodę, dane osobowe wykorzystywane są również w celu informowania poprzez e-mail o produktach i usługach, które mogą być interesujące dla naszych klientów. Jeżeli nie życzą sobie Państwo żadnego kontaktu z naszej strony i inicjatywy, prosimy o taką informację na adres e-mailowy marketing@estg.nl lub też kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +31 852736575.

Automatyczne przetwarzanie

ESTG nie podejmuje decyzji które miałyby konsekwencje dla klientów na podstawie automatycznie zbieranych i przetwarzanych danych. Chodzi tutaj o decyzje, które są podejmowane przez zautomatyzowane systemy i procesy, i w których nie bierze udziału pracownik ESTG.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

ESTG nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych swoich klientów osobom trzecim. Dane osobowe podawane są jedynie w przypadku realizacji zamówień lub w prawnie wymaganych zobowiązaniach. Firmy partnerskie, które z nami współpracują, są zobowiązane do respektowania naszej umowy o ochronie danych osobowych na równym poziomie bezpieczeństwa i zaufania. ESTG jest odpowiedzialny za dostarczanie danych naszym firmom partnerskim.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

ESTG zabezpiecza ochronę danych osobowych przed dostępem osób niepowołanych do tych informacji i niezgodnego z prawem ich przetwarzania, niszczenia, wpradzenia zmian i innych szkód poprzez, między innymi, specjalnego oprogramowania. Dane osobowe są u nas przechowywane przez konieczny czas tak długo, jak wymagają tego przepisy prawne.

Cookies i inne używane techniki

Cookies są to małe ilości informacji, które zbierane są w Państwa komputerze, na tablecie lub smartfonie. Jeśli zgodzili się Państwo z naszą polityką cookies, nasz system gromadzi pliki cookies w komputerze za każdym logowaniem się przez klientów na naszej stronie. ESTG korzysta z plików cookies funkcjonalnych, analitycznych oraz śledzących. Cookies ułatwiają kolejne logowania na naszej stronie. Za pomocą plików cookies jesteśmy w stanie kontrolować aktywność na naszej stronie i dopasować zawartość strony do potrzeb naszych klientów. Mogą Państwo nie zgodzić się z naszą polityką cookies. W takim przypadku, nie można będzie korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony.

Wgląd, zmiany i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. To można zrobić samodzielnie poprzez ustawienia na ‘Moje konto’. Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zabronić przetwarzania danych przez naszą firmę oraz mają Państwo prawo do wglądu w stan danych osobowych. Oznacza to, że klient może poprosić o wyciąg wszystkich informacji, które ESTG posiada na swój temat. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do wyciągu swoich danych osobowych lub złożyć zażalenie w kwestii przetwarzania danych osobowych, czy też mają Państwo pytania i uwagi w tej kwestii, prosimy o złożenie tej sprawy na mail marketing@estg.nl . W celu potwierdzenia, że to zapytanie pochodzi od Państwa prosimy o dołączenie scanu dowodu tożsamości. Dla ochrony danych prosimy o zakrycie numeru Pesel, numeru i serii dowodu osobistego czy też numeru i serii paszportu. ESTG przystąpi w jak najszybszym terminie, do czterech tygodni, do odpowiedzi na wyrażoną prośbę czy też sprzeciw. Klient ma również możliwość wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl

Zmiany w postanowieniach polityki prywatności

Wszystkie zmiany w Polityce Prywatności ESTG zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz, w przypadkach koniecznych, przesłane za pomocą e-maila.